Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

zmluva uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy: zo dňa 12.10.2017

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Pavol Stašák

Adresa dodávateľa: SNP, 059 18 Spišské Bystré

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: ozvučenie kultúrneho podujatia Stretnutie jubilantov 13.10.2017

Zmluvná cena: 120.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.10.2017

Datum zverejnenia: 15.11.2017

Dokumenty Pdf zmluva P. Stašák-ozvučenie.pdf ( veľkosť: 43,7 KB, aktualizované: Streda 15. November 2017 16:31 )