Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

Rozšírenie kamerového systému obce Spišský Štiavnik

Identifikácia

Číslo zákazky: zo dňa 9.8.2016

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Ing. Miroslav Maršalek - SvoiSOFT

Adresa úspešného uchádača: Zimná 188, 053 23 Rudňany

IČO úspešného uchádača: 33061424

Predmet zákazky: rozšírenie kamerového systému

Cena zákazky: 14066.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 09.08.2016

Datum zverejnenia: 23.08.2016