Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

Inžinierska činnosť pre SP a ÚR

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: OSA ateliér, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: Inžinierska činnosť pre SP a ÚR - nájomné bytové domy nižšieho štandardu v obci Spišský Štiavnik

Cena zákazky: 7200.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.11.2015

Datum zverejnenia: 18.12.2015