Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

rekonštrukcia obecného rozhlasu

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Silvia Bereczová - BERECZ

Adresa úspešného uchádača: Popradskej brigády 746/24, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 43841635

Predmet zákazky: rekonštrukcia obecného rozhlasu

Cena zákazky: 14668.85 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 19.06.2015

Datum zverejnenia: 30.06.2015