Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

poskytnutie služby s názvom "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Štiavnik"

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: W-Ecopower, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Tkáčska 3, 080 01 Prešov

IČO úspešného uchádača: 47598654

Predmet zákazky: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Štiavnik

Cena zákazky: 6500.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 16.02.2015

Datum zverejnenia: 20.03.2015