Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

zriadenie nového chodníka + dlažba Spišský Štiavnik

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Four Brothers, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Kukučínova 2041/2, 069 01 Snina

IČO úspešného uchádača: 46359036

Predmet zákazky: zriadenie nového chodníka + dlažba Spišský Štiavnik

Cena zákazky: 8335.04 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 27.10.2014

Datum zverejnenia: 29.12.2014