Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

Rekonštrukčné práce cintorína Spišský Štiavnik

Identifikácia

Číslo zákazky: zo dňa 10.7.2014

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Palstav Slovakia, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Partizánska 1849, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36468495

Predmet zákazky: Rekonštrukčné práce cintorína Spišský Štiavnik

Cena zákazky: 29101.86 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 10.07.2014

Datum zverejnenia: 05.08.2014