Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

verejné osvetlenie cintorín

Identifikácia

Číslo zákazky: zo dňa 28.7.2014

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Silvia Bereczová BERECZ

Adresa úspešného uchádača: Popradskej brigády 746/24, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: verejné osvetlenie cintorín

Cena zákazky: 11734.32 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.07.2014

Datum zverejnenia: 05.08.2014