Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

stavebný dozor na akciu: Intenzifikácia a modernizácia ČOV pre obec Spišský

Identifikácia

Číslo zákazky: zo dňa 1.8.2014

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Avarm, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Budovateľská 131, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: stavebný dozor na akciu: Intenzifikácia a modernizácia ČOV pre obec Spišský Štiavnik

Cena zákazky: 3960.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 01.08.2014

Datum zverejnenia: 05.08.2014