Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

rozšírenie kamerového systému na cintoríne

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Maroš Javorský 3DATA

Adresa úspešného uchádača: Hlavná 335, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO úspešného uchádača: 47655917

Predmet zákazky: rozšírenie kamerového systému na cintoríne v Spišskom Štiavniku

Cena zákazky: 4215.50 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 28.07.2014

Datum zverejnenia: 01.08.2014