Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

výmena radiátorov MŠ Spišský Štiavnik

Identifikácia

Číslo zákazky: zo dňa 16.7.2014

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Milan Palguta - Teplomont

Adresa úspešného uchádača: Záhradnícka 5, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 10721576

Predmet zákazky: výmena radiátorov MŠ Spišský Štiavnik

Cena zákazky: 1730.20 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 16.07.2014

Datum zverejnenia: 25.07.2014