Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

prečistenie, vyčerpanie a likvidácia kalových nánosov, dnových sedimentov a zhrabiek v nádrži aktivácie ČOV

Identifikácia

Číslo objednávky: 255/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: W-Control, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36804207

Predmet objednávky: prečistenie, vyčerpanie a likvidácia kalových nánosov, dnových sedimentov a zhrabiek v nádrži aktivácie ČOV

Cena objednávky: 5790.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 11.11.2022

Datum zverejnenia: 23.11.2022

Dokumenty