Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

čistenie kanalizácie - rómska osada

Identifikácia

Číslo objednávky: 223/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: MP Kanal s.r.o.

Adresa dodávateľa: Košická 5, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 46306056

Predmet objednávky: čistenie kanalizácie - rómska osada

Cena objednávky: 354.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 07.10.2022

Datum zverejnenia: 22.11.2022

Dokumenty