Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

rekonštrukcia PK v obci - chodník MŠ, práce naviac

Identifikácia

Číslo objednávky: 207/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: MIGI, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Sadová 2328/12, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 36187232

Predmet objednávky: rekonštrukcia PK v obci - chodník MŠ, práce naviac

Cena objednávky: 6041.21 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 26.09.2022

Datum zverejnenia: 22.11.2022

Dokumenty