Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

catering - teplý bufet obecné zastupiteľstvo 11.11.2022

Identifikácia

Číslo objednávky: 252/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Lumada

Adresa dodávateľa: 059 12 Hôrka 117

IČO dodávateľa: 36494925

Predmet objednávky: catering - teplý bufet obecné zastupiteľstvo 11.11.2022

Cena objednávky: 480.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 07.11.2022

Datum zverejnenia: 16.11.2022

Dokumenty