Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

stavebné úpravy existujúceho chodníka ku kostolu - práce naviac podľa porealiz. zamerania

Identifikácia

Číslo objednávky: 245/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: MIGI, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: 053 21 Matejovce nad Hornádom 96

IČO dodávateľa: 36187232

Predmet objednávky: stavebné úpravy existujúceho chodníka ku kostolu - práce naviac podľa porealiz. zamerania

Cena objednávky: 705.94 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 27.10.2022

Datum zverejnenia: 15.11.2022

Dokumenty