Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

pracovné odevy MOPS

Identifikácia

Číslo objednávky: 155/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Ing. Peter Kubík - ARMPEK

Adresa dodávateľa: Brezová 1358/8, 059 52 Veľká Lomnica

IČO dodávateľa: 40329704

Predmet objednávky: pracovné odevy MOPS

Cena objednávky: 2134.84 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 27.07.2022

Datum zverejnenia: 15.11.2022

Dokumenty