Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

oprava strechy na BD v rómskej osade, SO02 - stará strecha

Identifikácia

Číslo objednávky: 242/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Unisa, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 44887531

Predmet objednávky: oprava strechy na BD v rómskej osade, SO02 - stará strecha

Cena objednávky: 588.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 21.10.2022

Datum zverejnenia: 03.11.2022

Dokumenty