Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

lektorská činnosť k 3-dňovému projektu v rámci "Europe for Citizens"

Identifikácia

Číslo objednávky: 61/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Emília Ringošová

Adresa dodávateľa: 059 85 Nová Lesná 131

IČO dodávateľa: 32250312

Predmet objednávky: lektorská činnosť k 3-dňovému projektu v rámci "Europe for Citizens"

Cena objednávky: 2400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Mária Kleinová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2017

Datum zverejnenia: 03.10.2017

Dokumenty