Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

umelecké práce vykonané na pamätníku pre Obec Spišský Štiavnik v rámci projektu "Europe for Citizens"v dňoch od 29.9.2017 do 1.10.2017

Identifikácia

Číslo objednávky: 58/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Mgr. Art. Marcel Dulovič

Adresa dodávateľa: Lúčna 120/31, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: umelecké práce vykonané na pamätníku pre Obec Spišský Štiavnik v rámci projektu "Europe for Citizens"v dňoch od 29.9.2017 do 1.10.2017

Cena objednávky: 600.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniela Martinková ( ekonómka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2017

Datum zverejnenia: 29.09.2017

Dokumenty