Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

biele obrusy 10 ks

Identifikácia

Číslo objednávky: 58/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Cora Gastro, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet objednávky: biele obrusy 10 ks

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniela Martinková ( ekonómka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2017

Datum zverejnenia: 29.09.2017

Dokumenty