Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

občerstvenie pre projekt "Europe for Citizens" 29.9.2017, 30.9.2017

Identifikácia

Číslo objednávky: 56/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Delta

Adresa dodávateľa: SNP 70, 059 16 Hranovnica

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: občerstvenie pre projekt "Europe for Citizens" 29.9.2017, 30.9.2017

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniela Martinková ( ekonómka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2017

Datum zverejnenia: 29.09.2017

Dokumenty