Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

školské potreby

Identifikácia

Číslo objednávky: 55/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: KP Plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet objednávky: školské potreby

Cena objednávky: 1095.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniela Martinková ( ekonómka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 28.09.2017

Datum zverejnenia: 29.09.2017

Dokumenty