Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

vystúpenie "Božanky" na akciu Stretnutie jubilantov dňa 13.10.2017 o 18.00 hod.

Identifikácia

Číslo objednávky: 54/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Maja produktion, s.r.o.,Televízna a produkčná spol.,

Adresa dodávateľa: Skalická cesta, 831 02 Bratislava

IČO dodávateľa: 35920483

Predmet objednávky: vystúpenie "Božanky" na akciu Stretnutie jubilantov dňa 13.10.2017 o 18.00 hod.

Cena objednávky: 350.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniela Martinková ( ekonómka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 27.09.2017

Datum zverejnenia: 29.09.2017

Dokumenty