Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

sada vlajok, zástavy

Identifikácia

Číslo objednávky: 53/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Zuzana Sedláková - Gavytex

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3469/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46661930

Predmet objednávky: sada vlajok, zástavy

Cena objednávky: 262.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniela Martinková ( ekonómka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 26.09.2017

Datum zverejnenia: 27.09.2017

Dokumenty