Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

traktor Husquarna Rider R 216

Identifikácia

Číslo objednávky: 52/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Kovospol PP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 4715, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 47874775

Predmet objednávky: traktor Husquarna Rider R 216

Cena objednávky: 3800.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniela Martinková ( ekonómka OcÚ )

Dátumy

Dátum objednania: 26.09.2017

Datum zverejnenia: 27.09.2017

Dokumenty