Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

prenájom Urbárskeho domu 13.10.2017 - Stretnutie jubilantov 2017

Identifikácia

Číslo objednávky: 47/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Urbárske pozemkové spoločenstvo majiteľov lesov a pôdy

Adresa dodávateľa: 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 37793616

Predmet objednávky: prenájom Urbárskeho domu 13.10.2017 - Stretnutie jubilantov 2017

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Mária Kleinová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.09.2017

Datum zverejnenia: 20.09.2017

Dokumenty