Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

regály na šanóny archív OcÚ

Identifikácia

Číslo objednávky: zo dňa 20.9.2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: B2B Partner, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava

IČO dodávateľa: 44413467

Predmet objednávky: regály na šanóny archív OcÚ

Cena objednávky: 1400.40 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Mária Kleinová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.09.2017

Datum zverejnenia: 20.09.2017

Dokumenty