Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

ubytovanie 29.9.2017 a 30.9.2017 projekt "Europe for Citizens"

Identifikácia

Číslo objednávky: 45/2017

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: SA - SERVIS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 384, 059 14 Spišský Štiavnik

IČO dodávateľa: 36468843

Predmet objednávky: ubytovanie 29.9.2017 a 30.9.2017 projekt "Europe for Citizens"

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Mária Kleinová ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 20.09.2017

Datum zverejnenia: 20.09.2017

Dokumenty