Obec Spišský Štiavnik

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
13.12.2017 pracovné odevy, náradie MOS
201715376
195.89 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Pracovné odevy KADO, s.r.o. 13.12.2017 13.12.2017
13.12.2017 1. preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2018
1711509900
26.40 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Poradca podnikateľa, s.r.o. 11.12.2017 13.12.2017
13.12.2017 1. preddavok na Zbierku zákonov SR, ročník 2018
1711509800
124.15 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Poradca podnikateľa, s.r.o. 11.12.2017 13.12.2017
13.12.2017 správa IT a web. stránky
201700032
510.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Maroš Javorský 3DATA 12.12.2017 12.12.2017
12.12.2017 geodetické práce - polohopisné a výškopisné zameranie a spracovanie celkovej dokumentácie pre akciu riešenie bytovej situácie v Rómskej osade
201722
614.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik GEO-SPIŠ, s.r.o. geodetické a kartografické práce 12.12.2017 12.12.2017
10.12.2017 odborný seminár "Sumarizácia základných hygienických postupov pri príprave pokrmov v zariadeniach školského stravovania"
1712001225
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik ArtEdu spol. s r.o. 07.12.2017 11.12.2017
10.12.2017 polypropylénové boxy pre materskú školu
20171206
67.68 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Creative concept, s.r.o. 07.12.2017 11.12.2017
10.12.2017 geodetické práce - vyhotovenie geoplánu, porealizačné zameranie budovy v areáli ZŠ
201721
440.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik GEO-SPIŠ, s.r.o. geodetické a kartografické práce 07.12.2017 08.12.2017
08.12.2017 vodné
517182051
6.53 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 07.12.2017 08.12.2017
08.12.2017 vodné
517182052
19.60 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 07.12.2017 08.12.2017
08.12.2017 oprava vykurovania - havarijný stav kotolne v Domove dôchodcov
17122
4123.04 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Milan Palguta - Teplomont 05.12.2017 08.12.2017
08.12.2017 externé služby za práce manažéra projektu "Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik" - práce za obdobie 07-11/2017
024/2017
650.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Peter Franko 06.12.2017 08.12.2017
08.12.2017 mäso do ŠJ
20174303
32.64 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Mäso-Tatry, s.r.o. 04.12.2017 05.12.2017
08.12.2017 príspevok zamestnávateľa na stravu
59/2017
10.40 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Základná škola, Školská jedáleň 05.12.2017 05.12.2017
08.12.2017 réžijné náklady za zamestnancov
61/2017
24.40 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Základná škola, Školská jedáleň 05.12.2017 08.12.2017
Zobrazených 31 - 45 z celkových 6760.
1 3 5 6 7 8 9 450 451