Obec Spišský Štiavnik

Faktúra

zemný plyn preplatok

Identifikácia

Číslo faktúry: 8434296306

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: zemný plyn preplatok

Fakturovaná suma: 349.09 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.01.2023

Dátum doručenia: 17.01.2023

Datum zverejnenia: 17.01.2023

Dokumenty