Obec Spišský Štiavnik

Faktúra

zemný plyn

Identifikácia

Číslo faktúry: 8688332109

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 9106759867

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: zemný plyn

Fakturovaná suma: 144.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.08.2022

Dátum doručenia: 02.08.2022

Datum zverejnenia: 03.08.2022

Dokumenty