Obec Spišský Štiavnik

Faktúra

tovar do ŠJ

Identifikácia

Číslo faktúry: 17101339

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Ovozel Slovakia, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Teplická 4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31707122

Predmet faktúry: tovar do ŠJ

Fakturovaná suma: 53.52 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 09.10.2017

Dátum doručenia: 11.10.2017

Datum zverejnenia: 11.10.2017

Dokumenty