Obec Spišský Štiavnik

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.02.2012 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi FSR a Obcou pri implementácii NP Terénna sociálna práca v obciach
041/2012-IZ-5.0/V
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Fond sociálneho rozvoja 20.02.2012
24.01.2012 spracovanie projektovej dokumentácie, výkon odborného garanta, GPS zameranie
z 29.11.2011
3600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Bystrinka, s.r.o. 29.11.2011
20.01.2012 úprava výšky finančného príspevku
Dodatok č. 1/2012
9966.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Spišská katolícka charita 28.12.2011
17.01.2012 dodávka a montáž pororoštov pre ČOV
193/11
1800.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik W-Control, s.r.o. 16.01.2012
09.01.2012 výrobky do ŠJ podľa aktuálnej ponuky
11/191/1116/1
0.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik AG FOODS SK s.r.o. 16.11.2011
09.01.2012 nájom hrobového miesta
153
19.90 € s DPH Palárik Stanislav Obec Spišský Štiavnik 19.12.2011
09.01.2012 nájom hrobového miesta
157
0.00 € s DPH Javorský Vladimír Obec Spišský Štiavnik 09.01.2012
20.12.2011 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centre obce Spišský Štiavnik - stavebné práce naviac"
1/2011
5757.90 € Obec Spišský Štiavnik Aluminium System, s.r.o. 23.09.2011
20.12.2011 riadenie prác počas realizácie vodoochranných opatrení v obci Spišský Štiavnik
zo dňa 30.11.2011
0.00 € Obec Spišský Štiavnik Ing. Ján Žiška 30.11.2011
15.12.2011 príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
D.č.50/§50j/2011/R
0.00 € Obec Spišský Štiavnik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 14.12.2011
15.12.2011 zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu, separovaného zberu, objemného odpadu, DSO, NZ KO, BRO
Dod. č. 14
0.00 € Obec Spišský Štiavnik Brantner Poprad, s.r.o. 16.11.2011
15.12.2011 nájom hrobového miesta
152
19.90 € Martinko Ladislav Obec Spišský Štiavnik 07.12.2011
15.12.2011 nájom hrobového miesta
135
19.90 € Palárik Stanislav Obec Spišský Štiavnik 05.10.2011
12.12.2011 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
6205132611
32.50 € Obec Spišský Štiavnik Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava 28.10.2011
07.12.2011 navýšenie investičného úveru
54/020/09 Dod.č.3
340000.00 € Obec Spišský Štiavnik Dexia banka Slovensko, a.s. 02.12.2011
Zobrazených 1111 - 1125 z celkových 1220.
1 2 71 72 73 75 77 78 79 80 81 82