Obec Spišský Štiavnik

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.03.2022 užívanie miesta na cintoríne
452
9.95 € s DPH Korheľová Alžbeta Obec Spišský Štiavnik 21.02.2022
18.03.2022 užívanie miesta na cintoríne
451
9.95 € s DPH Lavriková Marta Obec Spišský Štiavnik 18.02.2022
18.03.2022 užívanie miesta na cintoríne
450
9.95 € s DPH Jochmanová Mária Obec Spišský Štiavnik 18.02.2022
18.03.2022 užívanie miesta na cintoríne
449
9.95 € s DPH Rákoci František Obec Spišský Štiavnik 14.02.2022
18.03.2022 užívanie miesta na cintoríne
448
9.95 € s DPH Kostelanská Margita Obec Spišský Štiavnik 31.01.2022
18.03.2022 užívanie miesta na cintoríne
447
79.60 € s DPH Kontrová Katarína Obec Spišský Štiavnik 26.01.2022
18.03.2022 užívanie miesta na cintoríne
446
39.80 € s DPH Javorský František Obec Spišský Štiavnik 26.01.2022
18.03.2022 užívanie miesta na cintoríne
445
29.85 € s DPH Sedmák Ladislav Obec Spišský Štiavnik 17.01.2022
11.03.2022 zmena predmetu NFP, rozpočtu projektu
Dodatok č. 2
283913.88 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 25.02.2022
08.03.2022 externé riadenie "Rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Spišský Štiavnik"
zo dňa 7.3.2022
6624.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik W-ecopower, s.r.o. 07.03.2022
08.03.2022 PD - realizačný projekt stavby s názvom "Rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Spišský Štiavnik"
zo dňa 7.3.2022
8000.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ing. Ľuboš Mašlej, autorizovaný stavebný inžinier 07.03.2022
02.03.2022 vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v obci Sp. Štiavnik
ZM_SEP-IMRK3-2021-00
61638.72 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Ministerstvo vnútra SR 27.01.2022
15.02.2022 stav. dozor "Stavebné úpravy na cintoríne v obci Spišský Štiavnik"
zo dňa 26.10.2021
960.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Avarm, s.r.o. 26.10.2021
15.02.2022 stav. dozor "Rekonštrukcia fasád Domu smútku Spišský Štiavnik"
zo dňa 26.10.2021
1296.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Avarm, s.r.o. 26.10.2021
15.02.2022 stav. dozor "Bezpečnostné opatrenia na chodníku v obci Sp. Štiavnik
zo dňa 26.10.2021
600.00 € s DPH Obec Spišský Štiavnik Avarm, s.r.o. 26.10.2021
Zobrazených 151 - 165 z celkových 1220.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 81 82