Obec Spišský Štiavnik

Zmluva

Dod.č.1 k zmluve o dielo zo dňa 19.10.2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dod.č.1kZm z19.10.21

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Migi, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 2328/12, 052 01 Sp. Nová Ves

IČO dodávateľa: 36187232

Predmet zmluvy: rozšírenie rozsahu dodávky zábradlia a zmena termínu realizácie

Zmluvná cena: 19629.96 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 25.11.2022

Datum zverejnenia: 27.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf DODATOK k č.1 ZOD.pdf ( veľkosť: 83,2 KB, aktualizované: Utorok 27. December 2022 14:01 )