Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

nadstavba byt. domu Sp.Štiavnik - zateplenie objektu a výmena okien

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Migi, spol. s r. o.

Adresa úspešného uchádača: 053 21 Matejovce nad Hornádom 96

IČO úspešného uchádača: 36187232

Predmet zákazky: nadstavba byt. domu Sp.Štiavnik - zateplenie objektu a výmena okien

Cena zákazky: 62487.82 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 23.01.2019

Datum zverejnenia: 09.08.2019