Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

Stavebný dozor pre projekt Zlepšenie nakladania s odpadmi

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Avarm, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Budovateľská 131, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36485659

Predmet zákazky: Stavebný dozor

Cena zákazky: 720.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 22.08.2017

Datum zverejnenia: 06.11.2017