Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

Technika pre zberný dvor v rámci projektu Zlepšenie nakladania s odpadmi v obci Spišský Štiavnik

Identifikácia

Číslo zákazky: Z201739043

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Štefan Jendrušák Agro-Auto

Adresa úspešného uchádača: Tatranská 517/128, 059 52 Veľká Lomnica

IČO úspešného uchádača: 43321682

Predmet zákazky: Technika pre zberný dvor

Cena zákazky: 60540.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 15.08.2017

Datum zverejnenia: 06.11.2017