Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

spracovanie projektovej dokumentácie

Identifikácia

Číslo zákazky: zo dňa 3.5.2016

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: BSK Europe, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Pod Bránou 1815/7, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36513369

Predmet zákazky: spracovanie projektovej dokumentácie stavby pre zateplenie školskej jedálne

Cena zákazky: 2000.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 03.05.2016

Datum zverejnenia: 26.05.2016