Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

zmeny a doplnky ÚPN obce Spišský Štiavnik

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Urba, s.r.o. Ing. arch. Eva Mačáková

Adresa úspešného uchádača: Jakobyho 14, 040 01 Košice

IČO úspešného uchádača: 47221801

Predmet zákazky: zmeny a doplnky územného plánu obce Spišský Štiavnik

Cena zákazky: 4800.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 04.11.2015

Datum zverejnenia: 13.11.2015