Obec Spišský Štiavnik

Obstaranie

odborne spôsobilá osoba na realizáciu VO

Identifikácia

Číslo zákazky: zo dňa 30.6.2014

Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO odberateľa: 00326569

Názov úspešného uchádača: Ing. Slavomír Božoň - BSK Europe

Adresa úspešného uchádača: Pod Bránou 1815, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača:

Predmet zákazky: odborne spôsobilá osoba na realizáciu VO pre akcie: výmena radiátorov v MŠ Spišský Štiavnik, stavebný dozor na intenzifikácia a modernizácia ČOV, rekonštrukčné práce cintorín, rozšírenie kamerového systému na cintoríne, verejné osvetlenie cintorín

Cena zákazky: 980.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 30.06.2014

Datum zverejnenia: 05.08.2014