Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

MOS náradie

Identifikácia

Číslo objednávky: 228/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Kovospol, Kežmarok

Adresa dodávateľa: 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36477451

Predmet objednávky: MOS náradie

Cena objednávky: 55.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( zástupca starostky )

Dátumy

Dátum objednania: 10.10.2022

Datum zverejnenia: 04.01.2023

Dokumenty