Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

prevod dát

Identifikácia

Číslo objednávky: 273/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Galileo Corporation s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

IČO dodávateľa: 47192941

Predmet objednávky: prevod dát

Cena objednávky: 198.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 21.12.2022

Datum zverejnenia: 27.12.2022

Dokumenty