Obec Spišský Štiavnik

Objednávka

pracovná obuv

Identifikácia

Číslo objednávky: 256/2022

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Spišský Štiavnik

Adresa objednávateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik

IČO objednávateľa: 00326569

Názov dodávateľa: Sulka, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Gorkého 3, 811 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 36333816

Predmet objednávky: pracovná obuv

Cena objednávky: 64.90 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Matúš Korheľ ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 27.11.2022

Datum zverejnenia: 27.12.2022

Dokumenty